Bekijk het laatste nieuws over Cofid 19 / Corona

Voorwaarden

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in een vakantiehuis van Interhome en danken u voor uw vertrouwen. Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden in PDF-formaat.
Voorwaarden (PDF, 175 KB)
Klik hier voor de algemene verzekeringsvoorwaarden

ANVR

Interhome Vakantie B.V. (KvK 27167949) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B:-Boekingsvoor-waarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaardenen overige belangrijke informatie.

SGR

Interhome Vakantie B.V. (KvK 27167949) is aangesloten bij SGR.Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Interhome Vakantie B.V. (KvK 27167949) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.